Image Alt

Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine –
ekskurzije za najbolj radovedne

Spoštovani profesorji, cenjeni oblikovalci OIV,

 

V agenciji GALILEO 3000 se močno zavedamo vse teže in pomembnosti izbire strokovnih ekskurzij v okvirju OIV. Prav zato jih z vso pozornostjo, entuziazmom in strokovnim pristopom pripravljamo ter izvajamo že skorajda četrt stoletja. Na strokovne ekskurzije pod okriljem OIV smo popeljali v svet že na tisoče slovenskih dijakov.

 

Strokovne ekskurzije v tujini niso potrebne zgolj zaradi širitve obzorij dijakov in odstiranju plašnic z oči prebivalcev male dežele. Z vstopom v svet, ki odkriva nova spoznanja, drugačno bivanjsko kulturo, sociološko-kulturno determiniranost prebivalcev, drugačno zgodovino,… ima slovenska mladina možnost poseči po drugačnih razmišljanjih in  videnjih. Ob tem imajo dijaki priložnost uporabljati tuj jezik, ki so se ga naučili v šoli ali na morebitnih tečajih tujih jezikov. V živo lahko primerjajo in nadgrajujejo znanja zgodovine, geografije, sociologije, različnih tehničnih in strokovnih predmetov. Dijaki so tako na ekskurziji vključeni v nekakšen podaljšani praktični učni proces, saj se lahko pred poukom natančno seznanijo z vsebino ekskurzije in se nanjo pripravijo. Z aktivnim vključevanjem med samim izvajanjem ekskurzije, s pripravo seminarskih nalog, dnevnika ekskurzije ali sledenju učnemu listu z nalogami po vrnitvi lahko dijaki od takšnega strokovnega potepanja odnesejo zelo veliko.

 

Pripravili smo programe ekskurzij, ki lahko zadovoljijo tudi zelo izbirčne okuse na različnih srednjih šolah. Od gimnazij do tehničnih srednjih šol, zdravstvenih šol, srednjih šol za turizem in gostinstvo, glasbenih in baletnih šol do različnih tipov poklicnih šol. Seveda pa glede na različne karakterje strokovnih ekskurzij nismo mogli upoštevati prav vseh morebitnih želja. Z veseljem lahko na osnovi vaših posebnih interesov vključimo v program ekskurzije tudi obiske dodatnih muzejev, galerij, zdravstvenih objektov, tovarniških in energetskih objektov, različnih institucij in ustanov, sejmov…

 

Spoštovani profesorji, vam in vašim dijakom želimo obilico pisanih, z mogočnimi doživetji in znanji prežetih strokovnih ekskurzij.

 

Z odličnimi pozdravi,

 

GALILEO 3000

Direktor

Miran Bende, dipl. ekon.

Prijavite se na e-novice

    POČITNICE