Pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

NUJNO PREBERITE – INFORMACIJE PRED POTOVANJEM!

Zelo Pomembno: pred vsakim potovanjem svetujemo, da še dodatno preverite morebitne omejitve. Potovanja so lahko dovoljena le za določene namene, turistična potovanja pa so morda izvzeta. Več podrobnosti najdete na: www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/prehajanje-meja/.

Na tej povezavi dobite informacije za vstop izbrano državo: https://www.traveldoc.aero/

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Turistična agencija GALILEO 3000 (v nadaljevanju GALILEO 3000) prodaja lastne turistične aranžmaje pri katerih nastopa kot organizator potovanja in aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer nastopa v vlogi posrednika ali pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev.

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe o potovanju/prijavnice ali voucherja, ki jo skleneta GALILEO 3000 oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki prijavlja naročilo za določen turistični aranžma.

Pri prodaji aranžmajev drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji, razen v kolikor je posebej navedeno, da veljajo Splošni pogoji GALILEA 3000 tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V posebnem primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu potovanja glede katerekoli točke Splošnih pogojev navedeno drugače, velja navedba, napisana v programu.

Splošni pogoji drugih organizatorjev so razvidni iz njihovih Splošnih pogojev, cenikov ali programov in so običajno navedeni tudi na njihovi spletni strani. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz programa in katalogov ter je navedeno na pogodbi o potovanju/prijavnici. Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja.

V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje prek interneta se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.galileo3000.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve GALILEO 3000 in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma v poslovalnici GALILEA 3000 ali v pooblaščeni agenciji. Ob prijavi GALILEO 3000 in potnik skleneta pogodbo o potovanju, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni.

Ob prijavi je potnik dolžan navesti pravilno vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino ali rezervacijske stroške ter morebitno odstopnino. Če potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov.

GALILEO 3000 za svoje storitve zaračunava naročniku standardne rezervacijske stroške ali prijavnino v višini 10,00 EUR na prijavnico pri aranžmajih v vrednosti do 100,00 EUR na osebo in 20,00 EUR na prijavnico pri aranžmajih v vrednosti nad 100,00 EUR za osebo. Pri sestavi posebnih turističnih aranžmajev po naročilu znašajo rezervacijski stroški ali prijavnina 30,00 EUR.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oziroma posledice, nastale zaradi posredovanja napačnih podatkov.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (VII. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da je pogodba veljavna s podpisom naročnika, pa tudi s samim plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega inštrumenta, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave, ali tudi dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Ta znesek je minimalno 30,00 EUR. Pri rezervaciji na poizvedbo, ki je opravljena manj kot 10 dni do odhoda pa je potrebno plačati 30% vrednosti aranžmaja. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi.

Posebej pa je opredeljen cenik pri prodaji letalskih vozovnic. Strošek je odvisen od vrste letalske vozovnice: enosmerna letalska vozovnica 15€, povratna 30€, vozovnica s tremi in več segmenti 45€, nizkocenovni prevoznik 20€, medcelinski leti – 65€, medcelinski leti v poslovnem razredu 120€, ESTA (kadar je karta kupljena drugje – 40€), če je karta kupljena v agenciji GALILEO 3000 – 20€.

DARILNI BONI

V agencija GALILEO 3000 so na voljo tudi darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz. kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v poslovalnici agencija GALILEO 3000, o načinu koriščenja bona pa se lahko dogovorite tudi s pomočjo elektronske pošte.

III. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v agenciji GALILEO 3000 ali v pooblaščeni agenciji, oziroma, ko GALILEO 3000 prejme plačilo na svoj transakcijski račun.

Ob prijavi potnik plača varščino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja, ter stroške rezervacije ali prijavnino. Ob prijavi potnik plača tudi morebitno odstopnino (zavarovanje v primeru odstopa od potovanja) Preostali del plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v posameznem programu. Lahko pa se potnik odloči tudi za plačilo v več delih. Zadnji obrok plača potnik najmanj 14 dni pred začetkom potovanja Plačilni pogoji za zaključene skupine gostov se lahko oblikujejo po dogovoru. Pri programih »po naročilu« se v primeru večjih odstopanj plačilnih pogojev podizvajalcev programa od plačilnih pogojev GALILEO 3000, slednji prilagodijo pogojem podizvajalcev (touroperaterjev, prevoznikov, hotelirjev,…).

Potnik mora ob odhodu na potovanje ali izlet predstavniku agencije predložiti dokument o plačanem aranžmaju (potrdilo o vplačilu, voucher, kopijo naloga za prenos). V nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma.

V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz VII. točke teh Splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina/stroški rezervacije jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh Splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s Posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik lahko plača z gotovino, s položnicami, s kreditnimi ali plačilnimi karticami. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij, v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice kot Mastercard, American Express, Diners Club, Visa in plačilne kartice kot BA Maestro) turističnega aranžmaja ali druge storitve v agenciji GALILEO 3000 v primeru vračila plačila, GALILEO 3000 v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, vračilo pa lahko GALILEO 3000 izvede preko nakazila na potnikov TRR, seveda če je do vračila upravičen.

Kadar za potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Plačilo letalskih kart s kreditnimi karticami ni mogoče.

IV. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa. V obdobju prodaje se lahko spreminjajo, so pa seveda fiksne od potrditve programa s prvim plačilom.

Cene letalskih kart veljajo za fiksne od trenutka, ko letalski prevoznik pošlje potrditev rezervacije. Predhodno je potrebno plačilo, letalski prevoznik pa si pridržuje pravico do modifikacije cene do končne potrditve. Agencija na to nima vpliva. Pri skupinah se pristopi k nakupu letalskih kart nizkocenovnih letalskih prevoznikov, ko 1. obrok poravna vsaj 96 % gostov.

Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi, letališke, varnostne in pristaniške pristojbine, doplačila za gorivo in ipd.), ki se, v kolikor niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili (enoposteljna soba, soba s pogledom na morje, višja kategorija ladijske kabine,…) v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno plačilno obveznost potnika.

GALILEO 3000 si v skladu s členom 57. d ZVPot pridržuje pravico do spremembe cene do najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v menjalnem tečaju valut, na osnovi katerih je bila izračunana cena aranžmaja. V skladu z istim členom si pridržuje pravico do spremembe cene, če je prišlo do sprememb v tarifah prevoznikov vključujoč spremembe stroška goriva, povišanja letaliških in pristaniških pristojbin ipd.

Sprememba cene se izračunava z enakim odstotkom, kot ga predstavlja odstotek spremembe prej navedenih elementov kalkulacije.

Potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 10 % cene objavljenega turističnega aranžmaja. V to spremembo cene ni vključeno morebitno povišanje (sprememba) cene zaradi manjšega števila potnikov v skupini. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

GALILEO 3000 lahko v programu poda navodilo, da lahko potnik plača določene storitve na potovanju na kraju samem (fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru GALILEO 3000 ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem.

GALILEO 3000 lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zviša, v kolikor se ne bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Potnik se prijavi po ceni, ki je oblikovana na osnovi optimalnega, predvidenega števila potnikov, vendar je v programu seznanjen s ceno tudi pri manjšem številu potnikov in nepreklicno soglaša s plačilom razlike v ceni med optimalnim, predvidenim številom gostov in dejansko doseženim številom gostov. O morebitni razliki v ceni bo agencija GLAILEO 3000 pravočasno obvestila goste.

Cene doplačil so informativne narave, saj se lahko spremenijo in nanje GALILEO 3000 nima nikakršnega vpliva.

V. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne (letalski prevoz – ekonomski razred), hotelske in gostinske storitve, organizacija potovanja, nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov ter DDV.
Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v standardnih dvoposteljnih sobah (brez teras, posebnih balkonov, razgledov na morje,…)

VI. DODATNE STORITVE

Dodatne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, soba s pogledom na morje, opcijski dodatni izleti ipd.) ali storitve, za katere so predvidena doplačila (viza,…), zato jih potnik plača posebej, razen, če v programu ni drugače določeno. V primeru, da so v posameznemu aranžmaju navedene dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma osebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

Med samim potovanjem lahko potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku GALILEO 3000 oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

VII. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA

SKUPINSKA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na mestu prijave za turistični aranžma – ali v agenciji GALILEO 3000 ali pri pooblaščeni agenciji. Odpoved mora biti pisna. V trenutku odpovedi pa začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih agencije GALILEO 3000 ali v primeru strožjih kriterijev vračila po pogojih partnerjev – izvajalcev storitev, pri katerih so bile narejene rezervacije (letalske družbe, hoteli, organizatorji dogodkov, transferjev, plačane kotizacije…).

GALILEO 3000 ima torej pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima GALILEO 3000 pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju.

Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Če potnik odpove pogodbo o potovanju, je dolžan agenciji GALILEO 3000 povrniti stroške že vplačane prijavnine. Prijavnino v višini 10,00 EUR na prijavnico pri aranžmajih v vrednosti do 100,00 EUR za osebo in 20,00 EUR na prijavnico pri aranžmajih v vrednosti nad 100,00 EUR za osebo. Pri sestavi posebnih turističnih aranžmajev po naročilu znašajo rezervacijski stroški ali prijavnina 30,00 EUR. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, GALILEO 3000 poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačanega odpovednega rizika torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC. GALILEO 3000 ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški, ipd…).

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v splošnih pogojih. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

 • do 30 dni pred odhodom 20% celotne vrednosti aranžmaja
 • 29 – 22 dni pred odhodom 40% celotne vrednosti aranžmaja
 • 21 – 15 dni pred odhodom 50% celotne vrednosti aranžmaja
 • 14 – 08 dni pred odhodom 80% celotne vrednosti aranžmaja
 • 07 – 00 dni pred odhodom 100% celotne vrednosti aranžmaja.

Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

lestvica odpovedi za individualne rezervacije (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER):

 • do 45 dni pred odhodom 30% celotne vrednosti aranžmaja,
 • 45 do 26 dni pred odhodom 55% celotne vrednosti aranžmaja,
 • 25 do 11 dni pred odhodom 80% celotne vrednosti aranžmaja,
 • 10 do 0 dni pred odhodom – 100% celotne vrednosti aranžmaja.

Neudeležba brez odpovedi – 100% cene aranžmaja.

V primerih, ko GALILEO 3000 ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja pogoji odgovornega organizatorja, ki jih prodajno mesto priloži prijavnemu dokumentu.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima GALILEO 3000 poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

V primeru, da je v ceno potovanja vključena posebna storitev, ki jo mora GALILEO 3000 plačati ob rezervaciji in plačilo v primeru stornacije ni vračljivo (letalska karta, kotizacije za kongres, v nekaterih primerih tudi hotelske nastanitve, ladijske nastanitve,…) se ta dejanski strošek obračuna v 100% vrednosti in ni vezan na datum odpovedi od potovanja.

V primeru odpovedi na dan pričetka potovanja ali celo neudeležbe potnika brez odpovedi GALILEO 3000 potnika bremeni za celotno vrednost turističnega aranžmaja. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA INDIVIDUALNEGA ALI POSLOVNEGA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja. Odpoved mora biti pisna, v trenutku odpovedi pa začnejo veljati odpovedni stroški po pogojih partnerjev storitev, pri katerih so bile narejene rezervacije (letalske družbe, hoteli, organizatorji dogodkov, transferjev, …). GALILEO 3000 ima pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi.

Letalske vozovnice so brez možnosti vračila, stroški odpovedi znašajo 100 % cene vozovnice. Velja za vse vrste vozovnic: redne linije, nizkocenovne prevoznike in čarterske polete.

Hotelske rezervacije imajo možnost odpovedi, kot so navedene v ponudbi. Če so kupljene po najugodnejši ceni (non refundable rate) in v primeru, ko so potovalni dokumenti (voucherji) že izdani, znašajo stroški odpovedi 100 % cene.

Pri križarjenjih so stroški odpovedi odvisni od posamičnega ladjarja in od datuma odpovedi. Nečeloma pa velja:

 • do 45 dni pred odhodom 50% celotne vrednosti aranžmaja,
 • 44 do 30 dni pred odhodom 60% celotne vrednosti aranžmaja,
 • 29 do 0 dni pred odhodom – 100% celotne vrednosti aranžmaja.

Registracije/kotizacije se nanašajo na splošne pogoje organizatorja dogodka. Po datumu, ki ga navede organizator dogodka, stroški odpovedi znašajo 100 % cene.

Talni transferji (privatni transferji na/iz letališč, avtobus, vlak, …) so brez možnosti vračila, stroški odpovedi znašajo 100 % cene.

VIII. ODPOVEDNI RIZIKO ALI ODSTOPNINA

Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bi lahko zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali njegovi ožji družini, moral odpovedati potovanje, lahko plača odstopnino. Višina odstopnine se lahko spreminja skladno s politiko zavarovalnice. Za zavarovanje veljajo pogoji iz klavzule o zavarovanju rizika odpovedi z izbrano zavarovalnico, s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja.

Višina odstopnine je odvisna od posamezne zavarovalnice in znaša od 4,65 % na vplačani aranžma. Odvisno od zavarovalnice in obsega kritja.

Galileo 3000 si pridržuje pravico, da lahko za potnika sklene odstopnino ali drugo obliko zavarovanja, ki vključuje odstopnino z različnimi zavarovalnicami in po pogojih te zavarovalnice. Agencija predlaga zavarovanje pri zavarovalnici, kjer je zavarovanje v določenem času ugodnejše ali da morda pokriva več rizikov. GALILEO 3000 si pridržuje pravico, da pod enakimi pogoji, kot jih predstavlja zavarovalnica tudi sam nastopi kot zavarovatelj.

Ob odpovedi pogodbe o potovanju mora potnik odpoved podati obvezno v pisni obliki. V primeru, da ne posreduje agenciji pisne odpovedi, se šteje, kot da pogodbe o potovanju ni odpovedal. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z agencijo GALILEO 3000, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani GALILEO 3000 zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru take spremembe GALILEO 3000 zaračuna potniku administrativne stroške v višini 30,00 EUR. V določenih primerih pa so stroški spremembe neprimerno višji. Posebej, kadar aranžma obsega prevoz z letalom, nastanejo stroški zaradi odpovedi ali določene spremembe rezervacije. Takšne stroške natančno definira in cenovno ovrednoti izvajalec (večinoma letalski prevoznik), GALILEO 3000 pa od potnika zahteva povrnitev dejanskih stroškov nastalih zaradi spremembe.

Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine, oziroma, da odstopnina ni mogoča.

Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.

GALILEO 3000 tudi v primeru plačila odstopnine zadrži pravico, da v primeru potnikove odpovedi potovanja le ta povrne administrativne stroške v višini 20,00 € na prijavnico, znesk odpovednega rizika, v primeru, ko je predmet pogodbe nakup letalske vozovnice, pa tudi rezervacijsko pristojbino (TSC), iz česar sledi, da se potniku povrne znesek pogodbenega aranžmaja, zmanjšan za TSC, administrativne stroške in odpovedni riziko. GALILEO 3000 ne odgovarja za morebitne dodatne stroške (vizumi, cepljenja…)

V primeru, da potnik ob odpovedi potovanja predloži dokument oz. dokazilo, da ne more potovati, ni pa plačal odstopnine, zadrži agencija povračilo za odpoved potovanja, kot je določeno v Splošnih pogojih agencije GALILEO 3000.

GALILEO 3000 ne oblikuje višine in pogojev odstopnine. To je naloga zavarovalnice. Torej tudi ne odgovarja za morebitne nastale spremembe v politiki zavarovalnice.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja ali koriščenja turističnega aranžmaja in najmanj 2 uri pred pričetkom potovanja ali pričetkom koriščenja turističnega aranžmaja brez organiziranega prevoza ne poda pisne odpovedi, nima pravice do vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Kot pričetek potovanja, ki se prične z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot pričetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno 14:00). Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja kadar potnika ni sprejel na prevoz dogovorjeni prevoznik (ladijski, letalski, avtobusni,..) iz kakršnihkoli razlogov regulativne ali varnostne narave, ne glede na to ali se je to pripetilo na začetku predvidenega potovanja ali celo med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine.

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odpovednega rizika, oziroma, da odpovedni riziko ni mogoč.
Potnik prav tako nima pravice do povračila iz naslova odpovednega rizika v primeru, ko ne predloži ustreznega pisnega dokazila (zdravniško potrdilo, bolnišnični list,…) o opravičenem razlogu odpovedi potovanja. Zahtevka za uveljavitev odpovednega rizika ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odpovedni riziko in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima GALILEO 3000 pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Kadar je zavarovanje odpovednega rizika je sklenjeno z določeno zavarovalnico, nastopa GALILEO 3000 zgolj kot posrednik med potnikom in zavarovalnico. Tako se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice, GALILEO 3000 pa pri tem posreduje in pomaga potniku. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, prek katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi.

IX. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA PAKETNIH POTOVANJ

Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje. V primeru drugih organizatorjev potovanj nastopa GALILEO 3000 kot posrednik. V primeru trenutne nelikvidnosti organizatorja potovanja, vam GALILEO 3000 kot organizator, skladno z veljavno zakonodajo, posreduje osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje.

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA IN PRAVICA POTNIKA

V primeru insolventnosti, vam GALILEO 3000 D.O.O. kot organizator, skladno z zakonodajo in zakonom o varstvu potrošnikov, posreduje osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:

 • Številka garantnega pisma in datum izdaje: TK49901470394
 • Izdajatelj jamstva (garant): Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana
 • Predmet zavarovalnega jamstva: jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj in stroškov povratka potrošnika zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje. (Ur. List. Št. 52/2018)

V navedenem primeru potrošnik pozove organizatorja potovanj, da v roku 48 ur zagotovi izpolnitev pogodbenih obveznosti in za to predloži ustrezno dokazilo. V kolikor po poteku navedenega roka obveznosti niso izpolnjene, potrošnik kontaktira asistenčni center, ki v nadaljnjih 72 urah zagotovi povračilo stroškov, skladno z jamstvom po veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav.

Kontaktni naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d. Dunajska cesta 22, Enota za odnose s strankami, Asistenčno – storitveni center Telefonska številka: 080 2864

X. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA

GALILEO 3000 si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. Galileo 3000 si pridržuje pravico do odpovedi potovanja najkasneje 8 (osem) dni pred predvidenim odhodom, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju navedeno, število potnikov. Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 30 potnikov po avtobusu;
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov v posamezni skupini;
 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 10 potnikov v posamezni skupini;
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki in ladjami – najmanj 80% zasedenosti le-teh.

GALILEO 3000 si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za GALILEO 3000 pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin.

GALILEO 3000 lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z agencijo GALILEO 3000, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil GALILEO 3000.

GALILEO 3000 si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, morebitna epidemija/pandemija v državi kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere GALILEO 3000 ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

GALILEO 3000 ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da GALILEO 3000 odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. V primeru odpovedi potovanja s strani GALILEO 3000, potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. O kakršnikoli naknadni spremembi programa GALILEO 30000 potnika nemudoma obvesti.

Če GALILEO 3000 oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. Prav tako potnik nima pravice do povračila administrativnih stroškov in zavarovanja sklenjenega pri zavarovalnici.

GALILEO 3000 ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da stanje na kraju samem agenciji GALILEO 3000 ne dopušča nastanitve potnikov v naročenem objektu, lahko GALILEO 3000 nastani potnika v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

XI. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTEKA POTOVANJA V PRIMERNU NARAVNIH KATASTROF (POTRESI, POPLAVE), NASTALIH VOJN IN TERORISTIČNIH NAPADOV, EPIDEMIJ IN PANDEMIJ)

a) ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTEKA POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA

Organizator je v primeru naštetih nepredvidenih okoliščin, zaradi katerih ne bi organiziral potovanja, če bi zanje vedel, ravnal kot dober gospodar in varuh potnikov. Če je možno, bo prilagodil potovanje tako, da bo izključil vsakršno ogrožanje potnika in poskrbel za dobro izvedbo potovanja. Organizator potovanja načeloma ne more odpovedati potovanja, če Ministrstvo za zunanje zadeve RS ne izda mnenja, da potovanje na določeno destinacijo predstavlja za slovenske potnike nevarnost. V primeru odpovedi potovanja zaradi naštetih okoliščin se bo organizator kot dober gospodar potrudil povrniti čim višji znesek vplačane cene potovanja, ki pa je odvisen od politike in odzivnosti podizvajalcev (letalskih prevoznikov, hotelirjev, zemeljskih in ladijskih prevoznikov, gostincev, organizatorjev kongresov, sejmov, seminarjev,….). Organizator lahko povrne potniku znesek, ki ne more biti višji od zneska doseženih povračil vplačanih storitev podizvajalcem, zmanjšan za administrativne stroške 30 EUR/osebo.

b) ODPOVED POTOVANJA S STRANI POTNIKA

Potnik ima skladno z zakonodajo v vsakem trenutku pravico odpovedati potovanje. Seveda pa se mora zavedati ob tem finančnih posledic. Organizator potovanja načeloma ne more odpovedati potovanja, če Ministrstvo za zunanje zadeve RS ne izda mnenja, da potovanje na določeno destinacijo predstavlja za slovenske potnike nevarnost. V primeru odpovedi potovanja zaradi naštetih okoliščin in mnenja Ministrstva za zunanje zadeve RS se bo organizator kot dober gospodar potrudil povrniti čim višji znesek vplačane cene potovanja, ki pa je odvisen od politike in odzivnosti podizvajalcev (letalskih prevoznikov, hotelirjev, zemeljskih in ladijskih prevoznikov, gostincev, organizatorjev kongresov, sejmov, seminarjev,….). Organizator lahko povrne potniku znesek, ki ne more biti višji od zneska doseženih povračil vplačanih storitev podizvajalcem zmanjšan za administrativne stroške 30 EUR/osebi.
V primeru, da Ministrstvo za zunanje zadeve ne izda nobenega mnenja, da je na določeno destinacijo nevarno potovati in ga striktno odsvetuje, je odpoved potnika stvar njegove odločitve. Mora pa ob tem sprejeti posledice v povezavi z obveznostmi plačila, ki izhajajo iz točke VII. teh splošnih pogojev.

Dodatna informacija: Zavarovalnice odpoved potovanja zaradi nastopa elementarne nesreče, terorističnega napada, epidemije,… ne štejejo med zavarovane rizike. Torej ob morebitni odpovedi zavarovanega potovanja z odstopnino iz navedenih razlogov ne povrnejo nobenih stroškov.

XII. POTOVALNI DOKUMENTI, NEKATERE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik, ki namerava potovati v tujino, se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da sam osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in GALILEO 3000 za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem, oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna GALILEO 3000 po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku ureja vizum agencija GALILEO 3000, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve ter samih vizumov GALILEO 3000 potniku ne vrača. GALILEO 3000 ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje agencije GALILEO 3000 pri pridobitvi vizuma običajno ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam, kadar agenciji GALILEO 3000 ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu, posebnem informativnem pismu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

V primeru, da otrok do 15. leta starosti potuje v tujino ali iz tujine brez spremstva starša ali zakonitega zastopnika, potrebuje poleg potovalnega dokumenta še dovoljenje zakonitega zastopnika. Obrazec dovoljenja je predpisane oblike. Pridobite ga lahko na Upravni enoti, ki ga tudi potrdi, prav tako ga lahko potrdi organ Republike Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za opravljanje konzularnih zadev.

Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati na način, ki ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja. V primeru, da se potnik obnaša v nasprotju s tem določilom, ga ima predstavnik organizatorja pravico izločiti iz nadaljnjega potovanja brez povračila kakršnihkoli stroškov, razen plačil, ki se plačujejo na kraju samem.

XIII. OBVESTILA PRED ODHODOM / POTOVANJEM

Za potovanja z organiziranim odhodom potnik prejme končno obvestilo najkasneje 5 – 7 dni pred odhodom. Potnik lahko prejme sporočilo o odhodu na svoj elektronski naslov ali s klasično pošto. Če potnik v tem roku obvestila ne prejme mu priporočamo, da se zglasi v agenciji GLAILEO 3000 ali v agenciji, v kateri je potovanje rezerviral in vplačal. Sporočilo o odhodu lahko tudi naroči na tel. št. 02/2350 500 ali elektronskem naslovu galileo@galileo3000.si. Obvestila pred potovanjem za enodnevne izlete ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom se ne pripravljajo, saj so vsi napotki navedeni na samem programu potovanja.

V primeru, ko organizira turistični aranžma drug organizator potovanja bo prejel potnik obvestilo o odhodu najkasneje dva (2) dni pred odhodom. V morebitnem primeru, da potnik do en (1) dan pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski ali poštni naslov, ga prav tako naprošamo, da se obrne na svoje prijavno mesto na zgoraj navedeni e-naslov in/ali telefon. Škodo, ki bi nastala, ker je potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe nosi potnik.

XIV. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. GALIELO 3000 ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

XV. PRTLJAGA

Na poletih z rednimi letalskimi linijami kakor tudi z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku dovoljen mnogokrat zgolj 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kabinski kovček), ki jo nese v letalo, ki lahko meri običajno (male razlike so med posameznimi prevozniki): 56 X 45 X 25 cm. Pri nizkocenovnih prevoznikih velikokrat ni dovoljen niti kabinski kovček. V ceno aranžmaja ni vključen tudi 1 kos prtljage na osebo, ki se odda ob prijavi za let, s skupno težo, ki jo določi vsak letalski prevoznik posebej in ni identična. Skladno z željo potnika se lahko za doplačilo vključi v skupno ceno letalske karte tudi ta kovček, namenjen oddaji pred poletom. Natančno dovoljena teža in mere prtljage (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno, je navedena v obvestilih izbranega prevoznika. Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno na nizkoproračunskih poletih, kakor tudi mnogih kratkih poletih na redni letalski liniji. Sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je potrebno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov potrebnih za potovanje ima za posledico dodatne stroške skladno s pravili posameznega letalskega prevoznika.

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema… mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer običajno ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik po pristanku na letališču na oddelku za izgubljeno prtljago (lost & found) izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. GALILEO 3000 ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

XVI. TOČNOST PREVOZNIKOV

GALILEO 3000 ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. To velja tudi pri najemu posebnih charterskih letal, saj vozni red mnogokrat ni znan vnaprej in je odvisen od razpoložljivosti letalskih kapacitet in potrjenih urnikov poletov, ki niso v okvirju rednih letalskih povezav in poletov. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. GALILEO 3000 ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Galileo 3000 si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku in ogledom.

Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka.

XVII. POSEBNA PRAVILA PRI NAKUPU LETALSKIH KART

V primeru, ko potnik kupi letalsko vozovnico na redni liniji ali na nizko cenovnem prevozniku, veljajo stroga prevoznikova pravila, ki jih seveda potnik od prodajnega referenta prejme pri povpraševanju ali rezervaciji. Agencija GALILEO 3000 je v tem primeru le posrednik pri prodaji. Isto velja tudi za oddano prtljago, saj nekateri prevozniki več ne vključujejo oddane prtljage pri najnižjih cenah poletov in se le te lahko doplačajo, pri nizko cenovnih prevoznikih pa je prtljaga vedno za doplačilo (potnik lahko izbira med različno težo). Potnik je dolžan posredovati ime in priimek za rezervacijo tako kot je zapisano v osebnem dokumentu (potnem listu), saj se morajo podatki ujemati s podatki na letalski vozovnici. Za morebitne napačno javljene podatke GALILEO 3000 ne odgovarja, posledično pa prevozniki zaračunajo strošek spremembe, v kolikor pa prevoznik ne dovoljuje spremembe, je pa predstavlja stroškek kar nakup nove vozovnice. S končno ceno, ki jo potnik prejme v ponudbi ali ob rezervaciji, je točno zapisano, kaj cena vključuje (letalski prevoz, letališke in varnostne pristojbine, doplačilo za gorivo, rezervacijski strošek), prav tako tudi koliko je vključene prtljage in kakšna do doplačila, kakšni so stroški morebitne spremembe v kolikor je dovoljena, pa tudi podatek koliko prevoznik vrne v primeru morebitne odpovedi. Vse stroške določa prevoznik in so odvisni od prodajne tarife letalskega prevoza.

XVIII. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika agencije GALILEO 3000 oziroma predstavnika organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XIX. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo GALILEO 3000 bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije objavljene na mestih pooblaščenih agencij za prodajo programov GALILEO 3000 ali na spletnih straneh nastanitvenih objektov ter njihovih katalogov so informativne narave, v kolikor so v nasprotju z drugačnimi informacijami v pisnem programu, pisni informaciji ali pisni razlagi agencije GALILEO 3000 pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju, agencija GLAILEO 3000 ne jamči za verodostojnost teh podatkov.

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato GALILEO 3000 ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

XX. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije.

Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, podano s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva.

Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Običajno je osnovna storitev pri »all inclusive« ponudbi polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi karakteristikami (pogled na morje, balkon, lega, določeno nadstropje, posebna višja kategorija sobe), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta običajno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je enoposteljna večinoma manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Večinoma je ta tretja postelja zložljiva postelja, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

XXI. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodniku ali vodji potovanja, predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na samem mestu ni bilo moč odpraviti, je potrebno obvezno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik agencije GALILEO 3000 ali predstavnik odgovornega organizatorja potovanja ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. GALILEO 3000 ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, GALILEO 3000 ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi reklamacijski zapisnik. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku, to je v dveh mesecih od zaključka potovanja, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: GALILEO 3000 d.o.o., Židovska ulica 4a, 2000 Maribor, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Reklamacije poslane preko elektronske pošte ne bodo upoštevane. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji. Reklamacija mora biti tehtna in utemeljena. Potnik naj priloži ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika ali druge drugega izvajalca o dejanskem stanju, na osnovi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Višina odškodnine je v skladu z zakonodajo omejena z višino plačanega aranžmaja, če po krivdi agencije GALILEO 3000 ni prišlo do predvidene izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima GLAILEO 3000 pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh Splošnih pogojev. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo.

Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem GALILEO 3000 ni organizator potovanja, bo GALILEO 3000 pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil.

Potnike seznanjamo, da imajo tuji organizatorji krajši čas za oddajo pritožb, in sicer 30 dni, zato svetujemo, da potnik pošlje reklamacijo v najkrajšem možnem času.

V primeru, da GALILEO 3000 nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda, športne aktivnosti,… ipd.

Brez pisne reklamacije GALILEO 3000 ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

XXII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Varstvo osebnih podatkov je urejeno v posebnem Pravilniku o zasebnosti agencije GALILEO 3000. Namenjen je seznanitvi uporabnikov storitev agencije GALILEO 3000 ter drugih oseb z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani družbe GALILEO 3000 D.O.O., Židovska 4 a, 2000 Maribor ter pravicami posameznikov na tem področju.

Podjetje nudi posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov. Vsi posredovani osebni podatki so obravnavani zaupno in so uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani. Z vašimi osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave. Za varnost vaših osebnih podatkov med drugim skrbimo z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter zunanjimi strokovnjaki z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Pri tem uporabljamo ustrezno stopnjo zaščite in razumne fizične, elektronske in administrativne ukrepe, s katerimi zbrane podatke varujemo pred nenamernim ali nezakonskim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem osebnih podatkov ali pred nepooblaščenim dostopom do osebnih podatkov, ki so bili preneseni, shranjeni ali drugače obdelani.

Hkrati ta Pravilnik o zasebnosti dodatno pojasnjuje soglasje, ki ste ga podali za obdelavo vaših osebnih podatkov.

V Pravilniku o zasebnosti so skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju:”Splošna uredba o varstvu podatkov”), zajete naslednje informacije:

 • kontaktne informacije posameznika ali podjetja,
 • namene, podlage in vrste obdelave različnih vrst osebnih podatkov posameznikov,
 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov,
 • pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov,
 • veljavnost Pravilnika o zasebnosti.

Ob prijavi na potovanje lahko zahtevate v agenciji pravilnik o zasebnosti, lahko pa vam je vedno dostopen na povezavi: https://galileo3000.si/pravilnik_o_zasebnosti/

XXIII. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

Področje pogodb, obveznosti in pravic potnika kakor tudi odgovornega organizatorja obravnava Zakon o varstvu potrošnikov v 6. poglavju: Pogodbe o turističnih aranžmajih v členih 57. in 58. Z vidika natančnega poznavanja svojih pravic in obveznosti lahko potnik informacije preveri v navedenem zakonu, ki je dostopen tudi na internetnih straneh.

XXIV. KONČNE DOLOČBE

V cenah iz ponudbe agencije GALILEO 3000 je davek na dodano vrednost že vključen.

V primeru spora med strankami je za spore pristojno sodišče v Mariboru.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani https://galileo3000.si

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

A) KJER GALILEO 3000 NASTOPA KOT ORGANIZATOR SKUPINSKEGA POTOVANJA

Cene v katalogih so izračunane po osebi in pogojih veljavnih na dan izdaje kataloga in so označene z zvezdico in »od«, saj je končna cena preračun na dejansko število potnikov ter datum odhoda, ki je označen na odhodih z /kadar je več datumov/.

V primeru manjšega števila udeležencev se obračuna doplačilo za velikost skupine oz. končno število udeležencev na potovanju. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen z vsemi preračuni in cenami. Za vse ostale termine so pogoji in cene objavljeni v našem spletnem ceniku.

Posamezna vstopna mesta so zagotovljena ob najmanj 12 prijavljenih potnikih za posamezen vstop. V primeru, da željenega vstopnega mesta zaradi premajhnega števila prijavljenih potnikov ne uspemo zagotoviti, se prijava samodejno prestavi in potrdi na najbližje zagotovljeno vstopno mesto.

Glede na dinamično spreminjanje cen vseh ponudnikov /prevozi, hotelske in druge nastnitve, storitve ogledov, vstopnin ter druge storitve/, se končna cena potovanja lahko brez predhodne najave spremeni. Aktualne cene bodo tako vedno objavljene v našem spletnem ceniku pri posameznem produktu. Predlagamo zgodnjo prijavo, saj se cena potovanja pred odhodom običajno viša in ne niža.

POMEMBNO: prijave sprejemamo glede na zasedenost prostih kapacitet, ki se nanašajo na število sedežev v avtobusu, prosta mesta na letalu, število sob v hotelu; Glede na navedeno se lahko zgodi, da moramo večkrat prodajo zaključiti tudi že 4 tedne pred odhodom. Vezani smo na izdajo letalskih vozovnic, sprostitev rezerviranih neprodanih sob in tako prodaja tik pred odhodom ni več mogoča. Optimalna oziroma višja cena, tako ni odvisna le od končnega števila potnikov, pač pa tudi od rokov, ki nam jih pogojujejo ponudniki oziroma izvajalci storitev. Nadaljnja prodaja je po iztečenih rokih možna le na vprašanje, cena potovanja pa je praviloma bistveno višja. Aktualne cene so tako objavljene na spletu.

V primeru posebnih letal /charter let, je najmanjše število potnikov 140 na letalu in najmanj 45 potnikov na posameznem avtobusu. Na takšnih potovanjih je možnih več programov in več avtobusov, cena pa je preračunana na število potnikov na posameznem avtobusu. Če je potnikov več kot 49 na posameznem avtobusu, se uporabita dva avtobusa in se obračuna višja cena za potnike na obeh avtobusih, dokler oba ne dosežeta optimalnega števila potnikov.

Pri rednih letalskih prevozih, kot tudi čarter letih, imamo običajno različne časovnice, ki so odvisne od dneva potovanja, letalskega prevoznika in so vedno lahko podvržene spremembam. Zato posebej opozarjamo, da sta prvi in zadnji dan potovanja načeloma namenjena prihodu in odhodu z destinacije. Polni dnevi so tisti dnevi, kjer napravimo večino ogledov in niso vezani na prihod in odhod. Besedila so univerzalna, zato naprošamo, da aktualne časovnice vedno preverite na spletu in to pri posameznem odhodu. Čim so objavljene na spletu ne morejo biti predmet kakršnih koli reklamacij ali napačnih interpretacij. Zaradi prihoda in odhoda z destinacije, velja tako za avtobusne, letalske ali ladijske prihode, se tako zaporedje programa lahko spremeni, ne samo tekom dneva, temveč tudi po dnevih. Organizator glede na časovnico prihoda in odhoda napravi optimalno razporeditev ogledov.

V določenih terminih prihaja tudi do velike gneče in povečanega obiska posameznega kraja, znamenitosti, prireditve, muzeja. Prav tako so lahko ogledi določenih muzejev in znamenitosti v katerem od terminov onemogočeni, so zaprti ali enostavno prezasedeni. Zato se vedno šteje za osnovo izvedba programa brez vstopnin, v kolikor le te, niso vnaprej najavljene in tudi plačane. V tem primeru gre za skupinsko rezervacijo, ki je velikokrat pogojena z minimalnim številom, vnaprejšnjimi plačili in rezervacijami, zato agencija zaračuna tudi rezervacijski strošek. Takšne vstopnine načeloma poravnate pred odhodom na potovanje, sicer ni nujno, da bo vstop sploh omogočen. Če se ob dodatni možnosti in potrditvi kljub vsemu odločite za obisk na licu mesta ne moramo dati zagotovila za možnost naknadne prijave.

Posebej opozarjamo, da skupinske vstopnine običajno izključujejo dodatne popuste kot so upokojenski, družinski, študentski, v večini primerov lahko uveljavljate izjemoma samo otroški popust, ob predhodni navedbi starosti in točnega datuma in letnice rojstva.

Kjer GALILEO 3000 ne bo predhodno rezerviral vstopnic in jih boste kot individualni potniki kupili sami, posebej opozarjamo, da je v večini primerov možen nakup samo s plačilnimi karticami (mastercard, visa).

B) KJER GALILEO 3000 NASTOPA KOT ORGANIZATOR INDIVIDUALNIH POČITNIC ALI INDIVIDUALNEGA POTOVANJA (FIT – FREE INDEPENDENT TRAVELLER)

SPLOŠNA DOLOČILA: Za individualne počitnice in potovanja veljajo nekatere posebnosti. Zaradi tega smo za potnike pripravili posebne pogoje in navodila, ki so sestavni del pogodbe o individualnih počitnicah in potovanjih, sklenjene med GALIELO 3000 in potnikom, ki se prijavlja za določeno potovanje ali počitnice. Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so prosto dostopni in na voljo v poslovalnici GALILEO 3000, pri pooblaščenih agencijah za prodajo programov GALILEO 3000 in seveda spletni strani www.galileo3000.si. Potnik se lahko prijavi na individualne počitnice ali potovanje v poslovalnici GLAILEO 3000 in v vseh pooblaščenih turističnih agencijah. Potnik je ob sklenitvi pogodbe o individualnem potovanju/počitnicah dolžan vplačati 30 % cene aranžmaja ter stroške rezervacije. Preostali del potnik plača najmanj 30 dni pred začetkom potovanja. Če je med dnevom prijave in začetkom potovanja manj kot 30 dni, se ob rezervaciji vplača celotni znesek aranžmaja.

C) KJER AGENCIJA GALILEO 3000 NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primeru, da agencija GALILEO 3000 ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V takšnih primerih podaja potniku prejete informacije od odgovornega organizatorja potovanja in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine, rok dokončnega plačila ter pogoji odpovedi potovanja so v skladu s Splošnimi veljavnimi pogoji drugega – odgovornega organizatorja.

Ti programi so posebej razpoznavni, navedba odgovornega organizatorja je podana na prijavnici/pogodbi o potovanju. Šteje se, da GALILEO 3000 prodaja takšne aranžmajev v tujem imenu in na tuj račun. Morebitne reklamacije rešuje torej organizator potovanja.

D) V PRIMERU NASTANITVE V HOTELIH IN APARTMAJIH

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na nastanitvi v hotelih, je možen vstop v sobe običajno po 14.00 uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno zapustiti do 10.00 ali najkasneje 12. ure. Pri apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan pričetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00 ure.

E) V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NASTANITVI V DVOPOSTELJNIH SOBAH

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik Poda agenciji GALILEO 3000 željo, da se mu potrudi najti sopotnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oziroma, ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku agenciji GALILEO 3000 ni uspelo najti. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi, oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

F) ZA MEDCELINSKE TURISTIČNE ARANŽMAJE

Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejemajo GALILEO 3000 in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi kasneje. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30 % – 40% vrednosti aranžmaja, preostali del se plačuje obročno, zadnji obrok pa je potrebno plačati najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja. V primeru potnikove prijave na potovanje oziroma turistični aranžma znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja, GALILEO 3000 ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje.

GALILEO 3000 ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

G) TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

 • s posredovanjem številke kreditne kartice,
 • v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

H) POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb in bivajo skupaj z odraslima v sobi, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma voucherju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

I) POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ALI LAST MINUTE ARANŽMAJI IN OSTALI NIŽJE CENOVNI ARANŽMAJI

Potovanje v zadnjem hipu ali „last minute” aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….) in kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta nastanitve najkasneje z obvestilom o odhodu.

J) ZAVAROVANJE POTNIKOV

Vsi gostje agencije GALILEO 3000 d.o.o. so v času potovanja nezgodno zavarovani. Nezgodno zavarovanje turistov in izletnikov je sklenjeno z ZAVAROVALNICO TRIGLAV in vključuje zavarovanje za primer nezgodne smrti in invalidnosti. Nezgodnemu zavarovanju je dodano zavarovanje organizatorjeve odgovornosti za osebe in stvari v primerih, ko je organizator odgovoren za nastalo škodo po veljavni zakonodaji (pri letalskih prevozih odgovarja za prtljago letalska družba in sicer na osnovi predpisov, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu). V primeru osebne poškodbe, poškodbe stvari ali kraje o tem nemudoma obvestite organizatorja potovanja oz. policijo.

Prav vsem gostom pa predlagamo dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanju v tujini (CORIS, EVROPSKO Turistično zavarovanje), ki lahko v primeru bolezni, hospitalizacije, nujne medicinske pomoči, nujnega prevoza ali posebnega poleta potrebnega za obolelega potnika pripomore k nestresnemu in predvsem cenovno neobremenjujočem zdravljenju potnika in vrnitvi v domovino.

K) SPOŠTOVANJE POTOVALNE DESTINACIJE IN NJIHOVIH NAVAD

Pozanimajte se o deželi v katero potujete (potovalni dokumenti, vizumi, cepljenja, varnostne razmere) in upoštevajte versko in kulturno tradicijo, običaje, navade, standarde in zakone, ki veljajo v deželi gostiteljici. Prav je, da ste na to pripravljeni ter vse posebnosti tudi upoštevate ter jih vzamete v zakup. Naj vas ne preseneča drug življenjski ritem, čistoča in točnost, saj je marsikaj v različnih državah drugače vrednoteno kot doma. Sprejmite vsako deželo in ljudi z vsemi pozitivnimi in negativnimi odlikami, saj boste le na takšen način lahko uživali. Sprejemanje drugačnosti je lahko posebne vrste izziv. V kolikor potnik s svojim obnašanjem, nastopom in ravnanjem krši zakone in predpise dežele, v kateri se nahaja, si pridržujemo pravico, da potnika s potovanja odstranimo na njegove stroške, le ta pa je dolžan vse stroške pokriti, prav tako nima pravice uveljavljati povračila stroškov za neizkoriščen del potovanja oziroma vplačane cene aranžmaja.

L) ZAŠČITA LJUDI IN KULTURE

Potovati pomeni spoznavati tuje kulture, navade in običaje. Spoštujte kulturo in njihove ljudi, v javnosti se oblačite tako, da ne prizadenete religioznih občutkov gostitelja. Prosite za dovoljenje, v kolikor želite fotografirati tuje ljudi. Ne pozabite, v deželi ste gost in tudi če vam kaj ne ustreza, to razrešujte na primeren in kulturen način. Prijaznost in lepa beseda prav vsepovsod najbolje razrešila probleme in nesporazume.

M) PODNEBJE

Zaradi drugačnega podnebja, okolja in navad lahko pride do pojava različnega mrčesa ter manjših živali in plazilcev v hotelskem in tudi drugih kompleksih. V kolikor to opazite, obvestite hotelsko osebje. Priporočamo, da si priskrbite primerne repelente.

N) TEHNIČNI STANDARDI

Radi bi vas opozorili, da v večini držav, kamor boste potovali ne razpolagajo s takšnim tehničnim standardom, kot ste ga navajeni doma. To se kaže tako v prevoznih sredstvih, opremi objektov, vzdrževanju, popravila trajajo bistveno dlje. Svetujemo vam, da njihov nižji nivo tehničnih standardov sprejmete kot del turistične destinacije in tega pred domačini žaljivo ne komentirate. Tudi oni bi živeli živeti z višjim tehničnim standardom. A ne morejo.

O) PRAVILA OBLAČENJA

Oblačila in obutev naj bosta za potovanje udobna, upoštevati pa je potrebno tudi kulturne in verske posebnosti dežele, kamor potujete. Priporočljiva so oblačila iz naravnih materialov, pokrivala, očala za zaščito oči in kreme. »Dress code« velja predvsem v hotelih višje kategorije ter restavracijah. Ob vstopu v templje in druga svetišča je prav tako potrebno upoštevati navodila krajevnih predstavnikov, pogosto se je potrebno sezuti in pokriti vse dele telesa. V arabskih državah je npr. prepovedano imeti ob vstopu v mošejo na majici upodobljen obraz, zakriti pa je potrebno tudi morebitne tatuje. Podrobne informacije boste prejeli pri posameznem programu s končnim obvestilom.